آخرین اخبار


رسول اکرم (ص) : همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم .

 

 

منشور اخلاقی

 

کارگزاران گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

v    با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می داریم وخداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم .

v    انجام صحیح و سریع وشایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود .

v    رعایت عدل و انصاف را از جمله وظایف مهم خود می دانیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .

v    سوگند یاد می کنیم که رعایت موازین شرعی و قانونی را همواره مطمح نظر داشته و با گزینشی هوشمندانه ، عالمانه و دقیق ، نیروی انسانی اصلح وکارآمد با معیار دیانت ، امانت ، کفایت و صداقت برگزینیم .

v    رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع ، فروتنی ومسئولیت پذیری را سرلوحه ی تمام امور خویش قرار می دهیم .

v    ما اعتقاد داریم که رازداری و حفظ  اسرار مردم که ولی نعمتان ما هستند ، از وظایف خطیر ماست لذا در حفظ و صیانت از اسرار مردم تمام مساعی خود را به کار می بندیم .

v    صبر و شکیبایی پیشه خود می سازیم و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی پاسخگوی ارباب رجوع بوده وحفظ کرامت انسان ها را سر لوحه خویش قرار می دهیم .

v    اعتقاد داریم که آموزش ، دانش حرفه ای و همچنین تجربه و ابتکا ر و نوآوری از ضروریات است لذا در راه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.

v    با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقاد پذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد .  < >